SongSlal.com

אסף וייס.mp3

בולי אסף וייס

בולי אסף וייסאין מקום לפחד.mp3

אסף וייס

אסף וייסחשבתי שיהיה רומנטי.mp3

אסף וייס

אסף וייסלא יודע איך לומר לך.mp3

אסף וייס

אסף וייסארים ראשי.mp3

אסף וייס

אסף וייסהאיש ההוא.mp3

אסף וייס ובני בארי קוראים לגשם 2015.mp3

אסף דניאל הגר שמוליק ויהודית וייס

אסף דניאל הגר שמוליק ויהודית וייסלתת ולקחת.mp3

אסף ודניאל וייס -קח לך אישה בחתונת הגר ושגב

אסף ודניאל וייס -קח לך אישה בחתונת הגר ושגב.mp3

אסף וייס and הראל קרול and אור פלד

אסף וייס and הראל קרול and אור פלדהנה ימים באים.mp3

אסף וייס and דניאל וייס

אסף וייס and דניאל וייס"גן תמר" לסבתא לאה.mp3

אסף ודניאל וייס עם אור פלד

אסף ודניאל וייס עם אור פלדהנה ימים באים (2014).mp3

אסף וייס

אסף וייסקצת אהבה לא תזיק.mp3

אסף וייס and כרמל בכר

אסף וייס and כרמל בכרוהיא שעמדה פסח 2015.mp3

אסף וייס and ליאן שרעבי

אסף וייס and ליאן שרעבישמור לך חלום קטן.mp3

אסף וייס

אסף וייסשיר שכתבו אסף וייס ורובי מקאן.mp3

אסף וייס

אסף וייסהאדון הרופא.mp3

אסף וייס

אסף וייסשיר למעלות.mp3

אסף וייס והלהקה.mp3

אסף וייס

אסף וייסאורחים לקייץ.mp3

אסף ודניאל וייס

אסף ודניאל וייסמלאך.mp3

אסף וייס

אסף וייסאני ואתה נשנה את העולם עצמאות 2015.mp3

אסף and דניאל וייס

אסף and דניאל וייסחימום.mp3

אסף וייס and ירון שזר and אוהד וייס and נועם גולד and ליאור לוי.mp3

אסף וייס and דניאל וייס

אסף וייס and דניאל וייס"לאה" לסבתא לאה.mp3

אסף וייס וליה פוקס

אסף וייס וליה פוקסלילה טוב.mp3

אסף וייס ואור פלד

אסף וייס ואור פלד- Let my people go 2014.mp3

אסף ודניאל וייס

אסף ודניאל וייס השיר על הארץ.mp3

אסף וייס וליה פוקס

אסף וייס וליה פוקסבביצוע השיר "מישהו" 2015.mp3

אסף וייס

אסף וייסכולנו זקוקים לחסד.mp3

דניאל וייס

דניאל וייסאסף וייס דפנה אדמתי.mp3

אסף ודניאל וייס סער רחום ואורן כהן

אסף ודניאל וייס סער רחום ואורן כהןקטע נגינה.mp3

אסף ודניאל וייס

אסף ודניאל וייסמחשבה קטנה.mp3

אסף ודניאל וייס סער רחום ואורן כהן נגינה מול גלריית בארי.mp3

בולי

בוליאין מקום ל-פחד.mp3

אייל גולן

אייל גולןדמעות (קאבר.mp3

קורבן.mp3

דניאל אוהד ואסף

דניאל אוהד ואסףמלאך.mp3

נינט

נינטאלינור (חי באולפן גלגלצ).mp3

הברווזון המכוער

הברווזון המכוערהמחזמר המלא.mp3

שגב וייס

שגב וייסחיוך של שניים.mp3

רצפה אקוסטית עם רות דולורס וייס

רצפה אקוסטית עם רות דולורס וייסחלק 1.mp3

גאות לבש

גאות לבשאסף אריאל.mp3

כשהלילה יורד

כשהלילה יורדבלובנד ורות דולורס וייס.mp3

דניאל וייס

דניאל וייססלינו על כתפינו.mp3

בולי

בולירק את יודעת.mp3

דניאל וייס

דניאל וייסציפור קטנה בלב.mp3

קונצרט עומר/מיתר

קונצרט עומר/מיתראיתי וייס.mp3

דניאל וייס + ליאן שרעבי והלהקה all you need is love.mp3

דניאל וייס

דניאל וייסצליל מכוון (יצחק קלפטר).mp3