SongSlal.com

תזמורת שלהבת.mp3

מחרוזת שירי חנוכה I גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת * Hanukkah songs Shalhevet Orchestra.mp3

שלום עליכם l תזמורת שלהבת

שלום עליכם l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra .mp3

תזמורת שלהבת

תזמורת שלהבתחמול.mp3

השומר שבת l תזמורת שלהבת

השומר שבת l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra .mp3

אשת חיל l תזמורת שלהבת

אשת חיל l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra .mp3

גלעד פוטולסקי עם תזמורת שלהבת

גלעד פוטולסקי עם תזמורת שלהבתנגון חיים דוד.mp3

כל מקדש שביעי l תזמורת שלהבת

כל מקדש שביעי l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra .mp3

אוחילה לא-ל l תזמורת שלהבת

אוחילה לא-ל l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra.mp3

קה ריבון l תזמורת שלהבת

קה ריבון l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra .mp3

עבדו את ה' בשמחה

עבדו את ה' בשמחהתזמורת שלהבת.mp3

תזמורת שלהבת בהרכב מורחב | וואלס.mp3

כל מקדש ווקאלי l תזמורת שלהבת

כל מקדש ווקאלי l תזמורת שלהבת Shalhevet Orchestra .mp3

ישיבת חברון תשע"ו שמחת בית השואבה עם גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת.mp3

מלך מלך מלך

מלך מלך מלךגלעד פוטולסקי עם תזמורת שלהבת.mp3

גלעד פוטולסקי and תזמורת שלהבת בהרקדה מטורפת.mp3

תזמורת שלהבת

תזמורת שלהבתמארש באבוב.mp3

והתענג על השם

והתענג על השםגלעד פוטולסקי.mp3

תזמורת שלהבת

תזמורת שלהבתחסידישקייט 24.mp3

הנרות הללו I גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת * Haneiros Hallalu Shalhevet Orchestra.mp3

יהי החדש

יהי החדשגלעד פוטולסקי עם תזמורת שלהבת.mp3

קטונתי

קטונתייונתן רזאל.mp3

לא אמות

לא אמותתזמורת שלהבת.mp3

ישיבת חברון תשע"ז שמחת בית השואבה עם גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת.mp3

לכל זמן l גלעד פוטולסקי and תזמורת שלהבת.mp3

תזמורת שלהבת l סימן טוב ומזל טוב.mp3

תזמורת שלהבת

תזמורת שלהבתחמול (בליווי צילומי טבע).mp3

ושמחת בחגך I גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת * Ve'samachta Be'chagecha Shalhevet Orchestra.mp3

תזמורת שלהבת | מזמור לדוד קרליבך.mp3

התקבצו מלאכים זה לזה | תזמורת שלהבת.mp3

להקת שלהבת בחתונה.mp3

מוצ"ש חי | תזמורת שלהבת ואלבום זמירות השבת.mp3

אריק איינשטיין נגינה ספונטנית ביום פטירתו תזמורת שלהבת.mp3

מחרוזת פורים-תזמורת שלהבת

מחרוזת פורים-תזמורת שלהבת.mp3

Yachad Yachad- יחד יחד

Yachad Yachad- יחד יחדShalhevet Orchestra.mp3

על הניסים שלהבת.mp3

אוחילה לאל

אוחילה לאלגלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת.mp3

י'ה אכסוף

י'ה אכסוףתזמורת להבה.mp3

גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת אשת חייל.mp3

גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת בישיבת חברון הגבעה תשע"ו.mp3

ניגון הצמח צדק

ניגון הצמח צדקתזמורת איילת השחר !.mp3

בנין עדי עד גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת.mp3

תזמורת להבה

תזמורת להבהאנה אפנה.mp3

לב טהור

לב טהורתזמורת להבה.mp3

גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת l בנין עדי עד l קליפ.mp3

חתונה בשרתון סיטי טאואר.mp3

מחרוזת ישראלית ושירי חילות צה"ל

מחרוזת ישראלית ושירי חילות צה"ללהקת להבה.mp3

ושמחת בחגך

ושמחת בחגךגלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת.mp3

מחרוזת שירי שבת מופע קרליבך גלעד פוטולסקי ותזמורת שלהבת.mp3

תזמורת להבה

תזמורת להבהאין יאוש בעולם.mp3